Συνεχίστε εσείς να προσφεύγετε στο ΣτΕ… ΑΠΟΦΑΣΗ 1386/2021 ΤΗΣ 7ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε.: – ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΤΕΣΤ – “ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ, “σύμφωνα ΚΑΙ με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης” -ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

*«Η υποχρέωση υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο και σε μη νοσούντες, ως προϋπόθεση για την προσέλευση και παροχή της εργασίας, αποτελεί νόμιμο περιορισμό του δικαιώματος συναίνεσης σε ιατρικά θέματα, δεδομένου ότι τίθεται για την προστασία της δημόσιας υγείας ως κοινωνικό αγαθό, αλλά και ατομικώς της ζωής και υγείας όλων από τη διασπορά του COVID-19 και συνιστά αποτελεσματικό και αναγκαίο μέτρο, κατά την επιστημονική τεκμηριωμένη κρίση του νομοθέτη»
*”Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, αλλά εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία, σταθμιζόμενο με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και κοινωνικά αγαθά, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας»
Εσείς, εκεί.
Μην ακούτε εμένα.
Καλά κάνετε.
Συνεχίστε κανονικά…

Τελευταίες Ειδήσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΟΥΙΖ !

Ναι…

LIVE ΣΤΙΣ 21:00 !

Scroll to top
x