ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ. : “Πρόκειται εν τέλει για την υπεράσπιση της επιστημονικής αλήθειας, σύμφωνα και με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, και της ελευθερίας του λόγου και της αντίθετης επιστημονικής θέσης, σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα”

Με το δελτίο που ακολουθεί, η Πανελλήνια Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα μέλη της Αθανάσιος (Σάκης) Καλογερίδης, Μοριακός Βιολόγος – Γενετιστής, και Παναγιώτης Παπαγιαννάκης, Ιατρός Γαστρεντερολόγος, καταθέτουν αύριο ως μάρτυρες υπερασπίσεως στην πειθαρχική διαδικασία κατά του καρδιολόγου Φαίδωνα Βόβολη.

Στη διαδικασία “παρόντες” θα είναι και ο Δημήτρης Γάκης με τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη, των οποίων οι τεκμηριωμένες επιστημονικές θέσεις θα κατατεθούν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΕΥ

Σχετικά με την από 29.09.2021 (Αρ. πρωτ. Πειθ/κού 621/29.09.2021) Κλήση σε ακρόαση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προς τον ιατρό Φαίδωνα Βόβολη, επιθυμούμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα:

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Φαίδωνα Βόβολη, κ. Νικόλαος Αντωνιάδης, μας πρότεινε να καταθέσουμε ενώπιον του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, τις επιστημονικές μας απόψεις σχετικά με την αντιμετώπιση του ιού SARS-CoV2 και την αντιμετώπιση της COVID-19 με την χρήση των εμβολίων βασισμένα στην τεχνολογία του mRNA και του DNA.

Δυνάμει των ως άνω, κρίνουμε ότι μας δίνεται η ευκαιρία να τοποθετηθούμε εμπεριστατωμένα για το ως άνω ζήτημα ενώπιον του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δυνατότητα που, σύμφωνα με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα επί του επίμαχου ζητήματος, δεν έχουμε ανά πάσα στιγμή και αφ’ εαυτού μας κατόπιν πρωτοβουλίας και σχετικής επιδιώξεως μας.

Συνεπώς, δεχθήκαμε να «καταθέσουμε» την επιστημονική μας γνώση και εμπειρία σχετικά με την αντιμετώπιση του ιού SARS-CoV2 και την αντιμετώπιση της COVID-19 με την χρήση των εμβολίων βασισμένα στην τεχνολογία του mRNA και του DNA στο πλαίσιο της διαδικασίας που αφορά στον κ. Βόβολη.

Επιθυμούμε όμως να καταστήσουμε σαφές ότι, δεν έχουμε και δεν διατηρούμε, ουδεμία σχέση, συνεργασία ή/και «συμμαχία», αλλά και τη βούληση να προάγουμε τον κ. Βόβολη, την εν γένει προσωπικότητα του, τα εν γένει συμφέροντα, επιδιώξεις ή/και προσδοκίες του (τα οποία και δεν γνωρίζουμε και δεν μας αφορούν).

Διατηρώντας την ηθική ακεραιότητα μας, την απόλυτη ανεξαρτησία μας, δίχως προσδοκίες πέραν της επίτευξης ενός γενικού πλαισίου επιστημονικής τεκμηρίωσης ακόμα και ετερογενών απόψεων που αφορούν, σε εκ των πραγμάτων, άγνωστα αποτελέσματα, δεχθήκαμε εν τέλει να συμμετάσχουμε στην  ως άνω διαδικασία, δίχως μάλιστα, όσοι καταθέσουμε,  να έχουμε κομματική συνοχή και συνεπώς, την οποιαδήποτε κομματική ή/και άλλη βλέψη ή/και προσδοκία πέραν της «κατάθεσης» της επιστημονικής μας αλήθειας που πηγάζει από την προσωπική επιστημονική κατάρτιση εκάστου εξ ημών και μας «πνίγει».

Πρόκειται εν τέλει για την υπεράσπιση της επιστημονικής αλήθειας, σύμφωνα και με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, και της ελευθερίας του λόγου και της αντίθετης επιστημονικής θέσης, σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα.

 

 

 

Τελευταίες Ειδήσεις

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ LIVE ΑΠΟ ΤΟ … ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ !

ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΙΣ 22:30 !

Ούτε που να το σκεφτείτε…

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Παραμονές…

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΩΡΑ;

L I V E ΣΤΙΣ 21:45 ΣΕ FACEBOOK KAI YOUTUBE !

Scroll to top
x