ΛΟΙΠΟΝ, ΚΥΡΙΕ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΕ ;;

Αυτό είναι το έγγραφο που έλαβε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στις 16 Ιουλίου 2021. Οι εταιρείες Moderna και Pfizer ενημερώνουν ότι “η επιτροπή ασφάλειας (PRAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) έχει αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υφίσταται τουλάχιστον εύλογη πιθανότητα αιτιώδους συσχέτισης μεταξύ των mRNA εμβολίων έναντι της Covid-19 και … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΛΟΙΠΟΝ, ΚΥΡΙΕ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΕ ;;.