ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ !! ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΗ – ΕΞΩΔΙΚΟ ΦΑΙΔΩΝΑ ΒΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΣΑΡΑ: ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ – ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ – ΑΛΛΙΩΣ ΣΤΡΕΦΟΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ ΣΑΣ !!

Και τώρα αρχίζει…

Αύριο το πρωί:

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Με επιφύλαξη δικαιωμάτων

Φαίδωνα Βόβολη του Ηλία, Ιατρού, κατοίκου ***

ΠΡΟΣ

Γεώργιο Κασσάρα, Ιατρό, Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113.

**********************************

     Όπως γνωρίζετε, την 7.10.2021 συνεδρίασε υπό την προεδρία σας το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, επί της διαδικασίας που κινήθηκε σε βάρος μου κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 321 του νόμου 4512/2018.

Την ίδια μέρα, μετά τη δική μου ακρόαση, συνεδρίασε το Πειθαρχικό Συμβούλιο και αποφάσισε να εισηγηθεί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την αναστολή άσκησης του επαγγέλματος-λειτουργήματός μου για έξι μήνες. Η εισήγηση αυτή, έξι σελίδων, συνετάγη την ίδια πάντα μέρα και απεστάλη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την επομένη μέρα, 8.10.202, ενώ εγώ ενημερώθηκα επίσημα από εσάς την 11.10.2021.

Πριν την αποστολή της εισήγησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, και πριν ακόμα και τη δική μου επίσημη ενημέρωση από εσάς για το περιεχόμενο της εισήγησης, την ίδια μέρα που ελήφθη η απόφασή σας και συνετάγη η εισήγηση, ήτοι την 7.10.2021, έγινε γνωστή αυτή και το ακριβές ύψος της ποινής των έξι μηνών, από πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.).

Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η διαρροή αυτή έχει γίνει μετά βεβαιότητας από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πρόκειται για προδήλως παράνομη ενέργεια.

Δια της παρούσης καταγγέλλω την παράνομη αυτή ενέργειά σας.

     Σας καλώ όπως εντός δύο εργασίμων ημερών από της επιδόσεως της παρούσης, παράσχετε τις αναγκαίες έγγραφες εξηγήσεις επί αυτής, και μου γνωστοποιήσετε τα στοιχεία του προσώπου που ευθύνεται για την παράνομη διαρροή της σε βάρος μου εισήγησης στα Μ.Μ.Ε. 

     Άλλως, σας δηλώνω ότι θα στραφώ δικαστικά εναντίον υμών προσωπικά αλλά και του συνόλου των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών της 7ης Οκτωβρίου 2021, και του γραμματέα αυτού, σε πειθαρχικό, αστικό και ποινικό επίπεδο.

 

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα στον κ. Γεώργιο Κασσάρα, Ιατρό, Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσής της.

 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2021

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Τελευταίες Ειδήσεις

ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

Scroll to top
x