ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 15716 / 24.5.2022 ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΒΜ Ε22-2671 ΜΗΝΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ

Εδώ η προηγούμενη δημοσίευση.

Και ΑΥΤΗ είναι η σημερινή αναφορά μου στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών:

 

 

ΠΡΟΣ: Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, Προϊσταμένη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΙΤΗΣΗ

Νικολάου Αντωνιάδη, δικηγόρου Αθηνών, Α.Μ.  Δ.Σ.Α.  17494, κατοίκου Σταμάτας Δήμου Διονύσου Αττικής, Λεωφόρος Πιπεροπούλου & οδός Ματρώζου αρ. 2.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εισαγγελία Αρείου Πάγου.

Επιθεώρηση Γ΄ Δικαστικής Περιφέρειας.

************************************

     Σας υποβάλλω αντίγραφο της με σημερινή ημερομηνία μηνύσεώς μου κατά της Αικατερίνης Λιακοπούλου και ζητώ τη διερεύνηση σε διοικητικό και πειθαρχικό επίπεδο τουλάχιστον της πράξης της παράβασης καθήκοντος, η οποία κατά τη μήνυσή μου τελέστηκε την 18.5.2022 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, δια της ενημέρωσης τρίτου προσώπου, και συγκεκριμένα της ως άνω Αικατερίνης Λιακοπούλου, μη έχουσας σε καμία περίπτωση έννομο προς τούτο συμφέρον, για το ακριβές περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. ΑΒΜ Ε22-2671 μηνύσεως της συζύγου μου Μαριάννας Ρουπαλιώτη, ενώ  σφόδρα πιθανή είναι έως και η χορήγηση αντιγράφου της, κατά τα όσα αναλυτικά εκτίθενται στο κείμενο της υποβαλλόμενης, δια της παρούσης αναφοράς, μηνύσεώς μου.

Σημειώνω ότι καίτοι στη μήνυσή μου αυτή κατά της Αικατερίνης Λιακοπούλου υποδεικνύω τρία πρόσωπα εκ των οποίων το ένα είναι υπεύθυνο για την ως άνω παράνομη πράξη, εν τέλει, από την ώρα της δημοσίευσης της είδησης της κατάθεσης της μήνυσης της συζύγου μου στην ιστοσελίδα μου nikosantoniadis.tv, προκύπτει ότι η εν συνεχεία γνωστοποίηση του περιεχομένου αυτής, ή και χορήγησης αντιγράφου της, στην Αικατερίνη Λιακοπούλου, έγινε σε χρόνο που δεν είχαν πλέον στα χέρια τους τη μήνυση οι δύο γραμματείς, παρά μόνο ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος.

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2022

Ο Αναφέρων-Αιτών Δικηγόρος Νίκος Ι. Αντωνιάδης

Τελευταίες Ειδήσεις

Ώστε έτσι, ε;

ΠΡΟΔΟΤΕΣ !!

Η τελευταία ευκαιρία

Η 93χρονη Σουζάνα θέλει τη βοήθεια μας…

Μία φανταστική ιστορία…

Scroll to top
x