ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ MenidiMedica – Poxivir – ΑΚΑΘΕΚΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ! ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ, ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ ! {Το δελτίο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα}

* Το δελτίο τύπου στα Ελληνικά:

***********************************

 

Το MenidiMedica Ελλάδος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση προκαταρκτικών εργαστηριακών δοκιμών, μίας πειραματικής βιοτεχνολογικής σύνθεσης, με την ονομασία Poxivir, κατά στελεχών του γένους Orthopoxvirus.

Εισαγωγή

Το Poxivir είναι μία πειραματική βιοτεχνολογική σύνθεση που δρα ως αναστολέας των στελεχών του γένους Orthopoxvirus.

Τα στελέχη του γένους Orthopoxvirus μπορούν να μολύνουν ζώα και ανθρώπους. Το γένος Orthopoxvirus περιλαμβάνει τα εξής στελέχη: camelpox, cowpox, ectromelia, horsepox, monkeypox, raccoonpox, skunkpox, taterapox, uasin gishu, vaccinia, variola, volepox.

Φάσεις δοκιμής

Οι εργαστηριακές δοκιμές, που διεξήχθησαν από την MenidiMedica Greece, χωρίστηκαν σε δύο φάσεις:

1. Η διερεύνηση και η ακριβής ένδειξη της in vitro κυτταροτοξικής τιμής του Poxivir έναντι διαφορετικών στελεχών του Orthopoxvirus , συμπεριλαμβανομένης της ευλογιάς των πιθήκων (monkeypox), που καλλιεργήθηκαν σε κυτταροκαλλιέργειες.

2. Η θανατηφόρα επιμόλυνση αρκετών ομάδων ποντικών με διαφορετικά στελέχη του γένους Orthopoxvirus , συμπεριλαμβανομένης της ευλογιάς των πιθήκων (monkeypox), για να προσδιοριστεί η in vivo κυτταροτοξικότητα του Poxivir σε ποντικούς μαζί με τις προτεινόμενες δοσολογίες, τη διάρκεια της θεραπείας και την προστασία από τη θνησιμότητα με τη χορήγηση του Poxivir.

Τις επόμενες ημέρες, η MenidiMedica Greece θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις πειραματικές δύο (2) φάσεις – χωρίς την ανακοίνωση της (των) δραστικής(-ών) ουσίας(-ών) στο Poxivir και θα κάνει μια δημόσια πρόσκληση σε όποιον εκφράσει την επιθυμία να συμμετάσχει σε αυτό το ερευνητικό έργο του Poxivir, ως πιθανή θεραπεία ασθενειών που προκαλούνται από στελέχη του γένους Orthopoxvirus.

Το δελτίο τύπου θα προωθηθεί σήμερα σε έντυπο, ηλεκτρονικό τύπο εντός και εκτός Ελλάδος.

Τις επόμενες ημέρες, θα ακολουθήσει επικαιροποιημένο δελτίο τύπου προς έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο εντός και εκτός Ελλάδος με τα πειραματικά δεδομένα.

MenidiMedica – we strive for a better, safer world

 

* Το δελτίο τύπου στα Αγγλικά:

***********************************

 

MenidiMedica Press Release – Poxivir (ENGLISH)

MenidiMedica Greece is proud to announce the successful completion of preliminary laboratory trials of an experimental biotechnological formulation, hereinafter referred to as Poxivir, against different species of the genus Orthopoxvirus.

Introduction

Poxivir is an experimental biotechnological formulation which acts as an inhibitor of Orthopoxvirus members.
Orthopoxvirus species can infect animals and humans. The members of Orthopoxvirus genus are camelpox, cowpox, ectromelia, horsepox, monkeypox, raccoonpox, skunkpox, taterapox, uasin gishu, vaccinia, variola, volepox.

Trial phases

The laboratory trials, conducted by MenidiMedica Greece, were divided into two phases:

The investigation and exact indication of in vitro cell cytotoxic value of Poxivir against different Orthopoxvirus members, including monkeypox, cultivated in cell cultures.
The lethal infection of several groups of mice with different Orthopoxvirus members, including monkeypox, in order to determine in vivo cytotoxicity of Poxivir in mice together with the proposed dosages, duration of treatment and protection from mortality with Poxivir.

In the next few days, MenidiMedica Greece will release a public statement with the obtained data of the experimental two (2) phases – without the announcement of the active substance(s) in Poxivir and will make a public invitation to whoever expresses the desire to participate into this project as a potential treatment of diseases caused by Orthopoxvirus members.

This press release will be promoted in print and electronic press, local and international.

In the next few days, an updated press release, will be followed, to local and international print and electronic press with the obtained experimental data.

MenidiMedica – we strive for a better, safer world

**************************

*Το δελτίο έχει αποσταλεί στον Πρωθυπουργό, στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στα 300 μέλη της Βουλής των Ελλήνων, στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, σε όλα τα Μ.Μ.Ε., και στον Σύνδεσμο Φαρμακοβιομηχάνων. Ακολουθεί η αποστολή του σε όλους τους αρμόδιους διεθνείς φορείς.

Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα…

Υ.Γ. Συγχαρητήρια, αδελφέ Δημήτρη.

Για μία ακόμη φορά…

 

Τελευταίες Ειδήσεις

Ώστε έτσι, ε;

ΠΡΟΔΟΤΕΣ !!

Η τελευταία ευκαιρία

Η 93χρονη Σουζάνα θέλει τη βοήθεια μας…

Μία φανταστική ιστορία…

Scroll to top
x