Πολιτική Ακύρωσης / Υπαναχώρησης

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «NIKOSANTONIADISTV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE» και διακριτικό τίτλο «NIKOSANTONIADISTV», η οποία εδρεύει Σταμάτα Αττικής, Ματρόζου 2 με Τ.Κ. 14575 (εφεξής η «Εταιρεία (NIKOSANTONIADISTV IKE») (Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 159798403000, ΑΦΜ: 801595574, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) μέσω της παρούσας ιστολσελίδας https://nikosantoniadis.tv παρέχει τη δυνατότητα «πληρωμής on-line» για την καταβολή δωρεών και την εξόφληση λογαριασμών συνδρομητικών υπηρεσιών της εταιρείας μας NIKOSANTONIADISTV IKE μέσω πιστωτικής κάρτας.

Η NIKOSANTONIADISTV IKE χρησιμοποιεί το διαδυκτιακό POS της τράπεζας Πειραιώς (Piraeus Bank SA), το οποίο προωθεί τα στοιχεία που ο χρήστης συμπληρώνει σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας Πειραιώς. Τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης/επισκέπτης στην αρχική φόρμα συναλλαγής τηρούνται στο διαχειριστικό της ιστοσελίδας της NIKOSANTONIADISTV IKE αποκλειστικά για την απόδειξη της συναλλαγής.

Η NIKOSANTONIADISTV IKE διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει στην τράπεζα πληροφορίες χρηματικών συναλλαγών και φυσικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ της ιστοσελίδας και του πελάτη, από τη στιγμή που εκείνος ζήτησε ακύρωση συνδρομής και μέχρι την ολοκλήρωση της ακύρωσης της τρέχουσας συνδρομής, εφόσον η τράπεζα το ζητήσει.

Η NIKOSANTONIADISTV IKE παρέχει δικαίωμα ακύρωσης της συνδρομής από τον πελάτη και αντίστοιχης επιστροφής χρημάτων, εντός 14 ημερών από την ενεργοποίηση της συνδρομής. Μετά την παρέλευση των 14 ημερών ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα ακύρωσης της συνδρομής ή της δωρεάς και επιστροφής των χρημάτων που έχει καταβάλλει.

Η ελάχιστη υποχρεωτική παραμονή στην υπηρεσία είναι 12 μήνες από την ενεργοποίησή της. Οι συνδρομές προεξοφλούνται για 12 μήνες με την αρχική ενεργοποίηση της υπηρεσίας καθώς και σε κάθε ετήσια ανανέωσή της.

Στην ακύρωση συνδρομής ή δωρεάς, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, που θα αποστείλετε ηλεκτρονικά -με e-mail- στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nikosantoniadis.tv

Το σύστημα διασύνδεσης πιστωτικών/προπληρωμένων/χρεωστικών καρτών είναι διασυνδεδεμένο με την τράπεζα Piraeus Bank SA.

Η NIKOSANTONIADISTV IKE διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει το παραστατικό παροχής υπηρεσιών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη / μέλους μέσα σε εύλογο διάστημα από την επιβεβαίωση καταβολής των χρημάτων μέσω οποιουδήποτε αποδεκτού τρόπου πληρωμής συνδρομής. Η μη αποστολή της απόδειξης σε χρόνο έγκαιρο δεν αποτελεί αιτία λύσης / ακύρωσης της συνδρομής ή επιστροφής χρημάτων στο μέλος, διότι θα έχει ήδη εκδοθεί και η μη αποστολή της θα οφείλεται αποκλειστικά σε καθυστέρηση λόγω τεχνικού προβλήματος.

Scroll to top
x